Pivacyverklaring Saen Beauty

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Saen Beauty verwerkt voor haar klanten.
Indien u klant wordt van de Beautysalon of om andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.
Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Saen Beauty te Saenedelft 142.

De salon is bereikbaar via

e-mail: saenbeauty@icloud.com

 1. Welke gegevens verwerktSaen Beauty met welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer (s) en e-mailadres

2.2 Saen Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
– Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
– Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van de Beautysalon
– Het reageren op uw bestelling, (aan-)vraag en/of boeking

2.3 E-mailberichtgeving:

Saen Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van de salon via een nieuwsbrief en/of een persoonlijke mail.
Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar saenbeauty@icloud.com of door de link aan te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief staat.

2.4 Informatie verstrekking aan derden:

De beautysalon verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of medische noodzaak.

 1. Niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard. Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u heeft bekeken.

 1. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Saen Beauty is niet verantwoordelijk voor de privacy-verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Saen Beauty terecht kwam via de website van een derde.

 1. Bewaartermijnen

Saen Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, voor zover dit mogelijke is in verband met de wettelijke verplichtingen waaraan Saen Beauty zich dient te houden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Bij overlijden worden de gegevens verwijderd als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan (o.a. belastingdienst met bewaartijd van 7 jaar).

 1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Saen Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht
 2. Via de eigenaresse van Saen Beautykunt u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart/paspoort) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Saen Beautyzal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  b. Indien uw bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Saen Beauty.
  c. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Saen Beauty uw gegevens of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  d. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Saen Beauty via e-mail: saenbeauty@icloud.com.
 3. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

 

× Maak een afspraak